endererensite220421653.webp

Erzincan-İliç ve Altın Mücadelesi

Türkiye’de altın bulunabilecek sahaları MTA (Maden Tetkik ve Araştırma) kurumu yıllarca yaptığı araş...

Yazıyı Okuyun