veyselsite235815048.webp

Gereğini Yapacağız

Yaşadığımız doğal felaketlerden hala öğretici sonuçlar çıkartmamış olduğumuz gerçeği tüm çıplaklığıy...

Yazıyı Okuyun
hakansite234206643.webp

Buyurunuz Buradan Yakınız, Mösyö Hükümet

Orada insanlar yıldızlar kadar çoktular ve maçtan önce çat diye ‘Hükümet istifa’ dediler. Destur alm...

Yazıyı Okuyun
leylayazı230420754.webp

Tam Yetkili, Sıfır Sorumlu

Ne yapılmaması gerekiyorsa o yapıldı, on binlerce hayat aktı…   Tutuklanan onlarca müteahhit değil...

Yazıyı Okuyun
cemsite235418535.webp

Şahsım Devlet Olursa - IV

“Devletin bekası” söz konusuysa, devletin her türlü kuraldan muaf tutulmasını, bir başka deyişle ola...

Yazıyı Okuyun
hakansite233149441.webp

Depremin Siyaset Üstü Olmaması

Ana muhalefet partisi başkanı deprem sonrasında şöyle bir açıklama yaptı: ‘Bu sürecin başlıca bir so...

Yazıyı Okuyun
kadirsite235652910.webp

Ne Şeyh, Ne Şah

İran’daki hareketlenmelerin beşinci ayı tamamlanıyor. Ülkedeki hapishaneler devrimci gençlerle dolup...

Yazıyı Okuyun
gülsümsite233949034.webp

Mucize Değil Medeniyeti Getireceğiz - II

Her olağandışı durum kadınlar için tehlike doğurur ama bu defa başka… Deprem bölgesinde yaşanan her ...

Yazıyı Okuyun
yasinsite232201484.webp

İktidarın Kara Defteri

AKP genel başkanı ve aynı zamanda cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Şubat günü yaptığı konuşmada...

Yazıyı Okuyun
veyselsite235133262.webp

Siyasi İktidarın Enkazı

AKP, ılımlı uyumlu İslam projesiyle iktidara geldiği günden bugüne oluşturduğu "toplumsal mühendisli...

Yazıyı Okuyun
cemhocasite2234109146.webp

Şahsım Devlet Olursa - III

Burjuva demokrasisinin, namı diğer modern anayasal devletin, kimliğini tanımlayan yasallık ve meşrui...

Yazıyı Okuyun
gülsümsite235346039.webp

Mucize Değil Medeniyeti Getireceğiz - I

Hayatın günlük akışını bozan ve eldeki imkânlarla çözülemeyen kriz durumları olağandışı durum olarak...

Yazıyı Okuyun
batusite232910101.webp

Kapitalist Yağmacıların Enkazını Kaldıracağız

Doğu Anadolu fay hattı yalnızca on binlerce insanımızın hayatına mal olan bir felaket yaratmadı. AKP...

Yazıyı Okuyun