veyselsite234822171.webp

Emperyalizmin Göçmen Planı

Köle ticareti ve sanayi devrimiyle ve 18. yüzyıldan sonraki dünya savaşlarıyla emperyalizmin oluştur...

Yazıyı Okuyun
veyselyazı233813767.webp

Koşullar Mükemmel, Ya Biz?

Emperyalist kapitalist sistemin neoliberal küresel yüzü çözülüyor. SSCB ve Doğu Bloku ülkelerinde...

Yazıyı Okuyun
veyselsite231059990.webp

İnsanlığın Ortak Mirası

Biyoloji bilim dalının bir alt kolu olarak doğmuş olan ekoloji, günümüzün en çok kullanılan kavramı ...

Yazıyı Okuyun
veyselsite232919048.webp

Eğitimde Uçurumun Kıyısında

Tehlike büyük, AKP’nin eğitim politikasının ekseni belli oldu. İslamileş(tir)me ve piyasalaştırma.

Yazıyı Okuyun
veyselyazı235849867.webp

Karanlığı Biz Durdurabiliriz

Bugün iktidarda olan büyük ve küçük ortakların inşa etmeye çalıştıkları diktatörlüğün, siyasal İslam...

Yazıyı Okuyun
veyselsite233214207.webp

Ülkenin Sorunlarıyla Uğraşmak Zorundayız

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından, sınıfsal karaktersizlikleri ve düşünsel yoksulluklarıyla ikiye...

Yazıyı Okuyun
VEYSEL SİTE221504217.webp

Kapitalizm İçin İşler Yolunda Gitmiyor

21. yüzyılın çok kutuplu dünyasında, kapitalizm için işler pek yolunda gitmiyor.

Yazıyı Okuyun
site222337899.webp

Bu Kış Avrupa’da Bir Hayalet Dolaşır mı?

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan jeopolitik, enerji ve ticaret savaşları daha önce kapitalistler ar...

Yazıyı Okuyun
2220103032.webp

‘Kral Çıplak’ Diyelim Kralı Gönderelim

Siyasal İslam’ın yarattığı ve onun yörüngesinde dönmekte olan ama henüz bu eksene tam olarak kaymamı...

Yazıyı Okuyun
italyayazı223027988.webp

İtalya’da Sandıktan Ne Çıktı?

Emperyalizm çağının özbeöz çocuğu faşizm 21. yüzyılda aynı kıtada yeniden sahnede.

Yazıyı Okuyun
veyselyazı224903263.webp

Masalın Sonunu Getireceğiz

Bir varmış bir yokmuş. Tarihin her döneminde olduğu gibi 21. yüzyılın Türkiye'sinde de düzenbaz bir...

Yazıyı Okuyun
Rectangle 3221229501.webp

Fişi Çekmeye Hazır mıyız?

Dünyanın sokak seslerinin eşitsizlik ve kapitalist sömürüye karşı birlikte yükseldiği zamanlardayız.

Yazıyı Okuyun
veyselsite225823574.webp

Amok Koşucusu Nereye Koşuyor?

"Amok" Malezya ve Afrika’da gözlemlenen bir tür delilik hâlidir. Genellikle erkeklerde görülen bu ci...

Yazıyı Okuyun
veyselsite233842304.webp

Kavşaktayız

Kriz dönemleri karar dönemleridir. Bu kararların verileceği zamanlar geleceğe dair tüm tahayyülle...

Yazıyı Okuyun
veyselsite235133262.webp

Siyasi İktidarın Enkazı

AKP, ılımlı uyumlu İslam projesiyle iktidara geldiği günden bugüne oluşturduğu "toplumsal mühendisli...

Yazıyı Okuyun
veyselsite235815048.webp

Gereğini Yapacağız

Yaşadığımız doğal felaketlerden hala öğretici sonuçlar çıkartmamış olduğumuz gerçeği tüm çıplaklığıy...

Yazıyı Okuyun
veyselsite230409351.webp

Bay Başkan

Bay Başkan, 21 yıllık iktidarınızın sonuna yaklaşmış görünüyorsunuz ve tarihinizin utanç verici leke...

Yazıyı Okuyun
veyselsite235318534.webp

Fransa'da Maske Düştü

Dünyanın değişik coğrafyalarında büyük finansal ve ekonomik krizlerin patlak vermesiyle birlikte yap...

Yazıyı Okuyun
yumruklar-sikili_auto_x2232022419.webp

Tek Yumruk Olalım

Yine "kritik" bir seçim sathı mailine girmiş bulunuyoruz. Yönetenlerle birlikte sistemi değiştirmeyi...

Yazıyı Okuyun