yumruklar-sikili_auto_x2232022419.webp

Tek Yumruk Olalım

Yine "kritik" bir seçim sathı mailine girmiş bulunuyoruz. Yönetenlerle birlikte sistemi değiştirmeyi...

Yazıyı Okuyun
veyselsite233214207.webp

Ülkenin Sorunlarıyla Uğraşmak Zorundayız

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından, sınıfsal karaktersizlikleri ve düşünsel yoksulluklarıyla ikiye...

Yazıyı Okuyun
veyselyazı235849867.webp

Karanlığı Biz Durdurabiliriz

Bugün iktidarda olan büyük ve küçük ortakların inşa etmeye çalıştıkları diktatörlüğün, siyasal İslam...

Yazıyı Okuyun
veyselsite232919048.webp

Eğitimde Uçurumun Kıyısında

Tehlike büyük, AKP’nin eğitim politikasının ekseni belli oldu. İslamileş(tir)me ve piyasalaştırma.

Yazıyı Okuyun
veyselsite231059990.webp

İnsanlığın Ortak Mirası

Biyoloji bilim dalının bir alt kolu olarak doğmuş olan ekoloji, günümüzün en çok kullanılan kavramı ...

Yazıyı Okuyun
veyselyazı233813767.webp

Koşullar Mükemmel, Ya Biz?

Emperyalist kapitalist sistemin neoliberal küresel yüzü çözülüyor. SSCB ve Doğu Bloku ülkelerinde...

Yazıyı Okuyun
veyselsite234822171.webp

Emperyalizmin Göçmen Planı

Köle ticareti ve sanayi devrimiyle ve 18. yüzyıldan sonraki dünya savaşlarıyla emperyalizmin oluştur...

Yazıyı Okuyun
veyselsite233227959.webp

Tespit ve Çözüm

Burjuvazinin siyasi iktisadi temsilcilerinin, sistemin yapısal krizlerinin çözümü için öngördükleri ...

Yazıyı Okuyun
veyselsite234353757.webp

Emperyalizmin Savaştan Başka Planı Yok

Emperyalistlerin kaosa olan ihtiyaçlarının bir sonu gelmiyor. Bu siyasetin en çabuk hayat bulacağı c...

Yazıyı Okuyun
veyselyazı230707246.webp

Yeni Bir Yüzyıl

21. yüzyılın ilk çeyreğinde, Cumhuriyet’in yüzyılı, derin bir yoksulluk ve sistemin giderek değişen ...

Yazıyı Okuyun
veyselsite243611534.webp

İnsanlığın Seçimi

Toplumların ezici çoğunluğunu oluşturan sınıfın, özel mülkiyet fikrinin can alıcı sınıfsal çelişki n...

Yazıyı Okuyun