Post

İndirim Var

Ya karanlık olursam günün birinde,
Kızmak yok hemen
Ne de olsa günübirlik bir düşünce.

Hem neden hemen öfkelenirsin.
Kuşlara sayfalar dolu methiye
Benim payıma düşen,
Tek satırlık bir mersiye.

Durmaz artık söylenceler
Zayıf noktanı buldum senin
Yeryüzündekine okkalı bir tekme
Öfkeli bir taş gökyüzündekine.

Suç senin, benim değil,
İnsanı çirkin buldun,
Güzel sözleri kuşlara
Böceklere sundun.

Yeryüzündeki neyse de
Gökyüzündeki epey yüksekte
O anlık öfkeyle
Tek taş aldım yerden
Gücüm yetmez sandım
Sonra 
Elimdeki nasırları da hesaba katınca 
Tek taşa beş kanat taktım.

Uslanmazsın sen bilirim
O kadar güzel şey yaptım
Sen beni bırakıp
Beş kanatlı tek taşı yazdın.

Öfkeliyim, çok öfkeliyim hem de
Uyku gelmez, uyku kaçar bedenden
Uykuludur diye söz ettiniz benden.

Vaktim vardı aslında
Dumanla yazdım asıl suçluyu hatta 
Yangın sizin,duman da sizin olunca 
Odayı terk etmiş,
Ben gözümü kapayınca.

Maharetleriniz çoktur bilirim
Ölüler arasında, tarihi geçmişlerleyim 
Tek tek yeniden diriltilince onlar
Sıra bana da gelir diye beklemekteyim.

Heyhat!
Açık var açık, kasada açık
Maaş da yetmiyor artık 
Canımla ödemekteyim.

Yarın, geniş bir yazar kadrosu ile günceli değerlendirme, siyasi gelişmeleri takip etme, öngörme, anlama ve fikri bir yön çizme hedefindedir. Ancak yayınlanan yazılardaki görüşler, Yarın Yayın Kurulu’nun politik değerlendirmeleriyle tümüyle aynı çizgide olmayabilir. Farklı değerlendirmelere sahip olsalar da mücadeleye katkı sunacağını düşündüğümüz tüm yazılara yayın ilkelerimiz çerçevesinde yer vereceğiz.

İlgili Yazılar

Post

İndirim Var

Post

Adım Başı Trampet

Post

Sağdan Sola Bilinç Aktarımı

Post

Sağdan Sola Bilinç Aktarımı (2)

Post

İngiltere’de Seçimsizlik

Post

Ülkenin Sorunlarını Paranteze Almak

Post

AKP Sonrası Senaryolar

Post

Siyaset Üstü Siyasetin Aleyhine

Post

Siyaset ve Komplolar

Post

Baba, Oğul ve Yeni Barış

Post

İnsanın İnsan Arayışı

Post

İktidarın Kara Defteri

Post

Güneşi Tutabilen Var mı?