Post

Kavşaktayız

Kriz dönemleri karar dönemleridir.

Bu kararların verileceği zamanlar geleceğe dair tüm tahayyüllerin sınanacağı zamanlar olacaktır. Etkileri sonraki yıllarda görülebilecek bu politik yönelimlerin belirlenmesinden sonra bunların üzerinde çok oynama şansına sahip olunamaz. 

Günümüzde bizleri belli politik tercihlere yönelten ve bu temelde belli kararları almaya iten koşulları iyi analiz edip bilinçli ve sağlıklı kararların alınması oldukça önemlidir.

Günümüz toplumsal gerçekliğini ele alış metodumuz büyük önem arz eder. Aynı gerçekliğin bir başkası veya politik bir çevre tarafından farklı görünmesi veya algılanması da mümkündür. Bu durumun başka doğruları içerip içermediği bir tartışma konusu olabilir. Zira tüm bu konular hakkında kesin kararlar verebilecek bir olgunlukta olmak gerekir.

Bugün yaşadığımız ülkenin sosyal-siyasal-politik iklimleri, bize bir çok sorunun düşünsel dünyamızda kavrama ve pratikte bunları hayata geçirme olanakları sunar.

Örgütlü mücadelemizin deneyimleri ışığında kurumsallaşan belli alanlardaki tartışma götürmez doğruları ile bu dönemdeki politik kararları ile öne çıktığı, kolektif politik tercihler ışığında alınmış olan bu kararların pratik hayattaki karşılığı ortada. Örgütlü mücadelenin hangi özellikleri ve nitelikleri geleneksel bir doğru haline getirdiği açık. 

Bu doğruların Türkiye toplumunun bugün geldiği noktadaki yönelimleri ile gelişme eğilimlerinin ciddi karar aşamalarında olduğunu biliyoruz.

Türkiye toplumunun bir yol kavşağında olduğunu görebiliyoruz. Bu doğrunun nerelere devineceği, hangi politik tercihlere yöneleceği kararlarının içeriği ve güçlülüğü ile orantılı olacaktır.

İnsanların kimliksel karakterlerinin parçalanıp yeniden kendi öz sınıfsal dinamikleri üzerinde ayağa kalkabilecekleri politik kararlar ve pratik hareket tarzlarıyla orantılı bir mücadele işin kilit noktalarından.

Türkiye toplumunun güçlü politik dinamiklere sahip olduğu gerçeğini bu süreçte asla gözardı etmemeliyiz. Bu kritik süreçte oynadığımız rol oldukça önemli olacaktır.

Toplumun içinde yaşadığı sürecin temel dinamiklerinin hangi sınıfsal kategoriler üzerinde yükseleceği, dışımızdaki politik odakların ideolojik politik söylemlerine, sınıflar meselesine bakışına ve hareket tarzlarına da bağlı olsa da bazı zeminlerde buluşuyor olmak hiç kuşkusuz önemli. Bu bakış açısı temelde Marksizmin farklı algılanması ve yorumlanmasından kaynaklanmakta. Bu sınıflar mücadelesinin doğallığı içindeki mücadele pratiğiyle değişebilir.

Bugün herkesin hemfikir olacağı şeylerin başında politik pratik süreçlere müdahale eden devrimci bir hareketin yaratılması veya onun yığınların politik tercihi haline getireceği devrimci dönüştürücü hareketin yaratılacağı gerçeğidir.

Bundan dolayı toplumun tüm katmanlarında var olabilmeyi başarmak zorundayız. Bu geçişkenlik ilişkilerini sağlayamadığımız zaman kendi yağımızda kavrulmanın ötesine geçemeyiz. Toplumun sosyal, siyasal  ve kültürel gerçekliğine uygun politik kavramalar oluşturmadığımız sürece bazı sorunları yaşamaya devam etmemiz kuvvetle muhtemeldir.

Yarın, geniş bir yazar kadrosu ile günceli değerlendirme, siyasi gelişmeleri takip etme, öngörme, anlama ve fikri bir yön çizme hedefindedir. Ancak yayınlanan yazılardaki görüşler, Yarın Yayın Kurulu’nun politik değerlendirmeleriyle tümüyle aynı çizgide olmayabilir. Farklı değerlendirmelere sahip olsalar da mücadeleye katkı sunacağını düşündüğümüz tüm yazılara yayın ilkelerimiz çerçevesinde yer vereceğiz.

İlgili Yazılar

Post

İktidarın Krizi, Milliyetçilerin Saldırıları

Post

Avrupa’da Faşizm Hayaleti mi Dolaşıyor?

Post

Gezi’nin Gücü, İktidarın Korkusu

Post

Savaşların Karşısındaki Gençlik

Post

Basın Özgürlüğünü Savunalım

Post

Kapitalizmin Yolu Savaşlara Çıkıyor

Post

Kapitalizmin Gıda Krizi

Post

Yıkıma Karşı Birlikte Mücadele

Post

Kapitalizm İçin İşler Yolunda Gitmiyor

Post

Bu Kış Avrupa’da Bir Hayalet Dolaşır mı?

Post

‘Kral Çıplak’ Diyelim Kralı Gönderelim

Post

İtalya’da Sandıktan Ne Çıktı?

Post

Masalın Sonunu Getireceğiz

Post

Fişi Çekmeye Hazır mıyız?

Post

Amok Koşucusu Nereye Koşuyor?

Post

Kavşaktayız

Post

Siyasi İktidarın Enkazı

Post

Gereğini Yapacağız

Post

Bay Başkan

Post

Fransa'da Maske Düştü

Post

Tek Yumruk Olalım

Post

Ülkenin Sorunlarıyla Uğraşmak Zorundayız

Post

Karanlığı Biz Durdurabiliriz

Post

Eğitimde Uçurumun Kıyısında

Post

İnsanlığın Ortak Mirası

Post

Koşullar Mükemmel, Ya Biz?

Post

Emperyalizmin Göçmen Planı

Post

Tespit ve Çözüm

Post

Emperyalizmin Savaştan Başka Planı Yok

Post

Yeni Bir Yüzyıl

Post

İnsanlığın Seçimi

Post

Kapitalizmin İçinden Bir Olgu: Faşizm

Post

Kapitalizmin Krizleri

Post

Krizi Ancak Mücadele Aşabilir