Post

Alem Buysa Kral Popülistler

Yerel seçimlere doğru ilerliyoruz.

Memleket meselelerini anlatmaya çalışacağız ve elbette yerel birimlerin meselesi de giriyor onun içine. Bu çok uzun zamanlardan beri zaten elimizde olan bir bilgi mi diye sorulacak olsa, buna evet diyemem. En başta memleket ve yerel dengesi bile bir belirsizlik arz ediyor.

AKP’nin yaratmış olduğu otoriter rejime karşı hangi adımlar atılırsa ülke genelinde, hangi sonuçları alırız bağlamı önemli. Bu otoriterleşmedeki gidişat hiç de hayra alamet değil. Tehlikeli sularda yüzüyoruz ve o nedenle her adımda ülkenin rejiminin ilerlediği doğrultuyu hesaba katmak zorundayız.

Rejimle ilgili tehlikeyi hesaba kattıktan sonraki bahis, topluma ne sunacağımızın bahsi.

Bizim solcu arkadaşlar arasında yaygınlaşmış bir söz var. “Biz vaat siyaseti yapmıyoruz” diyorlar.

Asker koşarak Napolyon’un yanına gelmiş ve “komutanım savaşamıyoruz” demiş. Napolyon “Neden?” diye sorunca, “Komutanım kırk tane sebebi var” diye cevap vermiş. Napolyon “Say” deyince asker “Biir barut yok” şeklinde başlamış. Napolyon demiş “Dur daha sayma”.

Bizim mevzumuz da böyle.

Biir vaat yok. Neden, çünkü biz vaat siyaseti yapmıyoruz. Ne siyaseti yapıyoruz peki soruyorum? Vaat siyasetinin tam karşısındaki olumlu kavramsallaştırma nedir? Yıllardan beridir hasbelkader solun içindeyim ve bunun cevabını öğrenemedim.

Örneğin Ekim Devrimi’ni yapanlar barış vaat etmediler mi kendi ülkelerine? Bunun neresi sakıncalı? Diyorsun ki ülkenin gidişatı öyle değil böyle olmalıdır. Barış imzalanmalı ve halkımız barış koşullarında yaşamalıdır. İyi olan, doğru olan ve güzel olan budur. Bir devrimci özne, halkına doğal olarak bütün çabaların sonucunda bir barış vadeder. Barış sözü verir ve bu sözünü tutar.

Bunun tersi nedir mesela? Rus halkı Bolşevikler’in şahsını sevdiği için düzen değişikliği mücadelesine katıldı diyecek halimiz yok. Bu bazı insanları çok sevme hususu değil. Toplumun kendi yararı yönünde bazı amaçları vardır ve toplum bu iyi amaçlar için kavga verir ve kazanır.

Barış sözü ortadayken herkes bunu bilir ve bu aynı zamanda bir toplumsal anlaşmadır. Herkes bu anlaşma doğrultusunda hedefine kilitlenir. Aksi takdirde sonuç alan bir toplumsal mücadele gerçekleşemez. Kafa karışıklığı bunun neresinde gerçekten bilemiyorum.

Peki barış konusunda Rusya’da herkes hemfikir miydi? Yoo değildi. Bu konuda sadece Bolşevikler son derece netti. Örneğin Lenin’in hocası, büyük marksist Georgi Plehanov farklı düşünüyordu. Yani savaş ve barış konusu çetrefil bir konuydu. Zaten çook önceden beri herkesin antant olduğu bir konu olmaktan uzaktı. Bütün sosyalistler şıp diye zaten öyle düşünmezdi. Şu şekilde ifade edeyim. Rusya’daki gibi bir macera bizim ülkemizde cereyan etseydi, epey bir solcu arkadaşımız bunu bir memleket müdafaası olarak görüp, savaştan yana olabilirdi. Bunu tahmin ediyorum ama ispat edemiyorum.

İşin özü olarak, barış sonucuna ulaşmak ve bunu kendi toplumuna vadetmek kolay bir iş sayılmazdı. Bu Lenin ve yoldaşlarının somut koşulların somut ve güncel analizini yapabilme yeteneğinin bir başarısıydı.

Bugün arkadaşlarımız herhangi bir karışık konuyla karşılaşınca, zaten omuz silkip arkasını dönüyor. Onlara göre bir sorun yumağı yok bile. Onlara göre tereyağından kıl çeker gibi sorun çözmek var.

Bunları neden söylüyorum? Bu seçimlerde ve sonraki zamanlarda da sol politik program başlığını dikkate almayacak diye kestirimde bulunduğum için. Politik program ne olacak, o nasıl izah edici bir biçimde anlatılacak hiç belli değil.

Yine bir örnek olarak düşünülürse barış vaadi son derece basitti ama radikaldi. Herkes harıl harıl savaşa koyulmuşken, radikaldi. Şimdiki zamanlarda solun programı radikal olmaya kalksa hemen sesler yükseliyor. Durun bir dakika o radikal oldu; gerçekçi değil, uygulanabilir değil ve hayalci. Herkes asgari programcı başımıza, azami program ne zaman savunulacak bilemiyoruz.

Kimse bir sorun olarak görmüyor ama bu bir kocaman sorun. Biz sadece mevcut rejimin uygulayabileceği çözümleri teklif etmekle mükellef değiliz. Biz rejimin uygulayamayacağı çözümleri de ileri sürebiliriz ve bu son derece yerinde olur. Kaldı ki, böylesi konularda kafayı ve hayal gücünü çalıştırmak iyi ve gereklidir.

Bizim halihazırdaki rejimi köklü ve ahlaki çözümler yönünde zorlamamız isabetlidir. Diyelim ki biz ülkede tam istihdamı savunabiliriz. Eğer kalkıp ülkeyi şu an idare edenler “yahu bu olmaz, sistem zaten nüfusun bir kısmını işsizler ordusu olarak öngörüyor” diyebiliyorsa desin. Biz de insanların rahatça iş bulabildikleri ve mutlu olmalarını sağlayan bir kazanç elde etmelerini öngörüyoruz. Böyle bir dünyayı tasarlıyoruz, yok ama tasarlıyoruz. Her şey tasarlamak, hayal etmek ve amaç edinmekle başlar.

Devrimcilerin radikal hedefler orta yere koymadığı koşullarda, popülist liderler yalan radikal hedeflerle toplumu kolaylıkla kandırıyor. Popülist liderler konuyu toprak kazanmaktan açıyor, uzaya gitmekten açıyor, ilk on büyük ekonomiden biri olmaktan açıyor ve halifelikten kapatıyor. Solun radikal politik programdan geri durduğu koşullarda manzara bu. Alem buysa kral popülistler.

Sonuç olarak radikal politik program olmadan, yerel seçimlerde etkili olamayız.

Politik programın ne olduğunun ötesinde, onun nasıl anlatılacağı inanılmaz etraflı bir inceleme alanı.

Olmalı mı, radikal olabilir mi, neye odaklanmalı, ne olmalı?

Derdimiz günümüz bu.

*Hakan Öztürk'ün bu yazısı ilk olarak 26 Ocak Cuma günü Yeni Yaşam Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Yarın, geniş bir yazar kadrosu ile günceli değerlendirme, siyasi gelişmeleri takip etme, öngörme, anlama ve fikri bir yön çizme hedefindedir. Ancak yayınlanan yazılardaki görüşler, Yarın Yayın Kurulu’nun politik değerlendirmeleriyle tümüyle aynı çizgide olmayabilir. Farklı değerlendirmelere sahip olsalar da mücadeleye katkı sunacağını düşündüğümüz tüm yazılara yayın ilkelerimiz çerçevesinde yer vereceğiz.

İlgili Yazılar

Post

Emsalsiz, Tek ve Kıyaslanamaz Değiliz

Post

Açlıktan Öte Köy Var mı?

Post

Tek Adam Rejimi Tekledi

Post

İyi Bir Başlangıç

Post

Olmaktan Korktukları Yerdeler

Post

Tarih Bir İpucu Bekliyor

Post

Yarını Bugünden Kurmaya Başlamak

Post

Kamu Yararı için Ürün ve Hizmet Yaratmak

Post

Yön Göstermek

Post

Somut Koşulların Somut Analizi ve Siyaseti

Post

AKP Bir Geri Dönülmez Felakettir

Post

Orman Yangınlarında Bütün Tohumlar Ölmez

Post

Kerelerce Ölçülen Gelir Adaletsizliği

Post

Hedef, Özne ve İktidar Organı

Post

İşçi Sınıfının Tahtına Oturmaya Kalkışmak

Post

Yenilgi Sonrasında Yorumlamanın ve Politik Programın Yitimi

Post

Güç Siyasetle Yapılır

Post

İşçi Sınıfı Programı Vaat Eder

Post

Örgütlü Toplum Parlamentoya Rengini Vermeli

Post

Radikalizm

Post

Üç Husus

Post

Seçenek Biziz

Post

Yine Sınırlama Esas, Hürriyet İstisna

Post

Büyük Pasta, Küçük Pay

Post

Hayallerin de Sadakate İhtiyacı Vardır

Post

Neden Yapmasınlar?

Post

Suriye Sınırını Değil Açlık Sınırını Geç

Post

Bolsonaro Tavuğunu Yalnız Yemesin

Post

Kaynaşmış Değiliz

Post

Bu Daha Başlangıç

Post

Görev Zamanı

Post

Halkın Birikimlerinin Bağımsızlığı

Post

Basra Harap Olmadan Önce

Post

Depremin Siyaset Üstü Olmaması

Post

Buyurunuz Buradan Yakınız, Mösyö Hükümet

Post

Tabutta Röveşata

Post

Denizlere Çıkar Sokaklar

Post

Hareketin Hareket Halindeki Doktrini

Post

Mahirleri Anmak Değil Anlamak

Post

Hiçbir Yerden İzin Almamak

Post

Örgütlü Gücü Meclis'e Taşıyalım

Post

Halkın Temel İhtiyaçları, Kamu Hizmeti Olarak Karşılanmalı

Post

Mülkiyet Sorunu

Post

Erdoğan’a Yetki Yok

Post

Seçimin Yarattığı Yorumlama İmkânı

Post

Sonradan Hatırlananlar

Post

Aslanı Kediye Boğdurmak

Post

Günbegün Ücret Mücadelesi

Post

Karşı Kültür

Post

Var ve Yok Listesi

Post

“Esset” Değil Halkın Öz Varlıkları

Post

Ormanlar Bizim, Kahrolsun Kapitalizm

Post

İçeriksizlik Fırtınası

Post

Kamu Mülkiyetini Kurtarmak

Post

Parti İşçi Sınıfını Besteler

Post

Ekmek İstiyoruz ama Gül De

Post

Sorun Geniş Bir Zaman ve Mekanda

Post

Smaç Sebep Sayı Sonuçtur

Post

Beton Bina ve Fabrika

Post

Dördüncü Kuvvet Dik Duruyor

Post

Göz Hizasında Siyaset

Post

Elin ve Evin İyisi

Post

Yahudi Olmayan Çocuklar da Çocuktur

Post

Emek ve Demokrasiden Yana Cumhuriyet

Post

Gençler Sadece Asansör İstemez

Post

Anayasa Mahkemesini Bir Kez Tanımamak

Post

Bütçede Değirmenin Suyu Nerden Gelir Nereye Gider

Post

Enflasyonun Sebebi Açlık Sınırındaki Ücretler mi?

Post

Enflasyonun Yarattığı Sefalet

Post

Laiklik Şimdi ve Hep Gerekli

Post

Ücret ve Kar Tahterevallisi

Post

Birkaç Ağaç ve Bir Nefes

Post

Sefalet Endeksi

Post

İşçi Sınıfı Şart Koşabilir

Post

Alem Buysa Kral Popülistler