Post

Şahsım Devlet Olursa - I

Yasallık ve meşruluk burjuva demokrasisinin tanımlayıcı iki temel özelliğidir. Burjuva demokrasisi, vazgeçilmez ilan ettiği bu özellikleri gereği her tür eylem ve işlemde hukuka bağlı kalmak zorunda olduğunu kabul etmiştir. Bir başka deyişle, yurttaşlarla yaptığı sözleşmede, hukukun üstünlüğünü benimsemiş ve meşru bir hukuk devleti olacağına dair söz vermiştir.

Burjuva demokrasisinin yasallığı, herhangi bir yasal düzeni değil, evrensel hukuk ilkeleri ve insan haklarına uygun bir yasallığı gerekli kılar. Yurttaşlar, burjuva devletin yasallık ve meşruluğuna güvenerek zor kullanma tekelini devlete bırakırlar. Bu nedenle burjuva hukuku, devletin bu kurucu niteliklerini yitirmesi, örneğin “Ben devletim işkence yaparım, gasp ederim, katlederim!” demesi durumunda, yurttaşların hukuk ve meşruiyet için direnme hakları olduğunu kabul etmiştir.

Marx’a göre, burjuva demokrasisi, burjuvazinin egemenliğinin en ideal biçimidir. Ancak Marx, bu siyasal yönetim biçiminin otokratik rejim biçimlerinin tohumlarını içinde barındırdığının da altını çizmiştir. Kapitalist devlet tipinde, sınıf mücadelesi veya egemen sınıflar arasındaki iktidar mücadelesi, burjuva demokrasisi içinde çözülemeyecek kadar derinleştiğinde, egemen sınıflar, faşizm, askeri diktatörlük ve Bonapartizm gibi olağanüstü veya “kural dışı” burjuva devlet biçimlerini “çözüm” olarak dayatmaya çalışırlar.

Otokratik rejimler modern anayasal devlet idealinden uzaklaşarak “kural” dışına çıksalar da sonuçta kılık değiştirmiş kapitalist devlet biçimleridir. Kural dışı otokratik devlet biçimlerinin toplumsal rıza üretmek için en sık kullandıkları yol, korkutulmuş çaresiz kitlelerin güvenlik ve istikrar arayışlarını kötüye kullanmaktır. Ulusal sınırlar içinde veya sınırlar dışında üretilen, kurgulanan düşmanlar ve onlarla mücadelenin ulusal beka sorunu olduğu iddiası, modern burjuva devletin kural dışına çıkmasının geçmişten günümüze en sık kullanılan bahanesidir. 

Kural dışı kapitalist devlet biçimleri söz konusu olunca yukarıdaki Marksist sınıflandırma dışında da yaklaşımlar olduğunu belirtmek gerekiyor. Kapitalizmi, bizzat kendisinin ürettikleri dahil her türlü kötülükten arındırmaya çırpınan liberal ideologların sınıflandırma yaklaşımı bunlardan en popüleridir. Bu sınıflandırmada, evrensel liberallik ve demokrasi ölçütlerini karşılayan Batılı liberal demokrasiler, “gerçek/sağlıklı demokrasiler” olarak en üstte yer alırken, “diğer demokrasiler” kural dışına ne kadar çıktıklarına veya “ideal”den ne kadar uzaklaştıklarına göre sıralanırlar. Batılı bazı kuruluşlar, kendi “ideal” demokrasilerine ne kadar benzedikleri üzerinden dünya ülkelerine not verip sıraya diziyorlar. Notu düşük ülkelerin “demokrasileri” “özürlü/eksik” veya otoriter demokrasi olarak isimlendiriliyor.

“Özürlü” veya “hibrit” denilen yani demokratik ve antidemokratik unsurları bir arada barındıran “illiberal demokrasiler” otokratik de olsalar, küresel iktidar kendi liberal demokrasi idealini kirletmeden (!) otoriter/vesayetçi/seçimsel/delegatif vb. sıfatlı bu “demokrasilerle” kirli ilişkisini sürdürebiliyor. Ülkemizdeki rejimi tanımlamak için kullanılan “otoriter demokrasi” kavramı, en az “köşeli daire” tanımı kadar oksimorondur.

Burjuva demokrasilerini sınıflandırmada kullanılan bu yaklaşımın, “otoriter demokrasilerde” bekle gör muhalefeti yapanlara sağladığı da bir kolaylık var. Bırakınız evrensel hukuk ilkelerine, o ülkelerin özürlü hukukuna göre bile yasal ve meşru olmayan her şeyin, iktidardakiler için mümkün olduğu bu “seçimsel demokrasilerde”, muhalif partiler, yasadışı ve gayrimeşru yollarla manipüle edileceği açık olan özürlü seçimlere kadar usluca beklemelerini halktan, demokrasi adına isteyebiliyorlar.

Marksist yaklaşım, devlet biçimini tanımlamak için, iktidar bloğundaki sınıfsal denge, halkın demokratik mücadelesinin bu dengedeki ve karar mekanizmalarındaki yeri, etkinliği, yönetenler ve yönetilenler arasındaki ilişkinin hukuki, ideolojik, politik özelliklerini dikkate alır. Liberal yaklaşım ise onun için ideal devlet biçimi olan liberal demokrasi tanımına uyan ve uymayan yanlarıyla var-yok-eksik-az gibi yalnızca görüneni tanımlayan/deskriptif bir yaklaşımla devleti anlamaya çalışır. Tanımlayıcı veya görüngübilimsel yaklaşımın en önemli özrü, gördüğü kadarıyla yetinmesi, görünenin ardındaki dinamiklerle ilgilenmemesidir. Oysa hiçbir şey göründüğü kadar değildir. ‘Parlamento var mı, serbest seçim var mı, muhalif partiler var mı, siyasi rekabet mümkün mü, basın özgürlüğü var mı, gösteri, yürüyüş yapılabiliyor mu’ gibi sorulara aldıkları yanıtlar, rejimi tanımlamaları için yeterlidir; “liberal”, “az özürlü”, “ılımlı özürlü”, “ağır özürlü”… Parlamento var ama işlevsiz, tüm kararları reis-i cumhur veriyor. Seçim var ama adil, eşit, serbest değil. Muhalefet partileri var ama bazılarının liderleri cezaevinde, dışarıdakiler ise sokağa çıktıklarında linç edilmek isteniyor.Milletvekilleri cezaevine girip çıkıyor bazıları hiç çıkamıyor. Partiler kapatılma tehdidi altında. Seçilmiş belediye başkanlarının yerlerine kayyımlar atanmış. Medya var ama özgür değil. Yurttaşlara meydanlar, sokaklar yasak. Liberaller için de yukarıdaki gibi bir “demokrasi” özürlü demokrasidir, fakat hala demokrasidir. Ülkemizde de merkez sağ ve sol partiler hatta sosyalist çevrelerde de etkili olan bu sağ liberal devlet analizi, nasıl bir rejimde yaşadığımızın, rejimin ne gibi “devlet refleksleri” olabileceğinin ve bunlarla nasıl mücadele edeceğimizin kavranmasında en önemli ideolojik engellerden birisidir.

Ülkemizin son on iki yılda özrü gittikçe ağırlaşan rejiminin özrünün ağırlığı, başka bir deyişle kural dışına çıkma düzeyi, devlet biçiminde niteliksel bir değişikliğe neden olmuş mudur? Olduysa yeni biçimiyle bu devleti nasıl tanımlayabiliriz ve nasıl demokratikleştirebiliriz? Bu sorulara yanıt ararken, Nicos Poulantzas’ın “Geçiş Süreci” kitabındaki şu sözlerini dikkate almalıyız: “Faşizm, artık hiçbir zaman, hiçbir ülkede 1930’lar Almanya’sında olduğu gibi ortaya çıkmayacaktır”.

Yarın, geniş bir yazar kadrosu ile günceli değerlendirme, siyasi gelişmeleri takip etme, öngörme, anlama ve fikri bir yön çizme hedefindedir. Ancak yayınlanan yazılardaki görüşler, Yarın Yayın Kurulu’nun politik değerlendirmeleriyle tümüyle aynı çizgide olmayabilir. Farklı değerlendirmelere sahip olsalar da mücadeleye katkı sunacağını düşündüğümüz tüm yazılara yayın ilkelerimiz çerçevesinde yer vereceğiz.

İlgili Yazılar

Post

Almanya Seçimlerine Yeşil ve Soldan Bir Bakış

Post

Umudumuz Örgütlü Mücadelemizde

Post

Batı’nın Göçmen İkiyüzlülüğü

Post

Ödememek ve Ödeyememek

Post

Al Gözüm Seyreyle

Post

Cevap C Şıkkı

Post

COVID-19 Günlerinde Anti-Kapitalist Siyaset

Post

Salgın Durumu Üzerine

Post

İş, Aş, Barış

Post

‘Zeytinlilerin’ Kazanacağı Günler Yakın

Post

Gotham’ın Delileri Ne Kadar Kahraman?

Post

Yolsuzluk Saray Düzeninin Çimentosudur

Post

Düzenin Ekonomiye Çözümü Yok

Post

Mesele Bakanlık Değil Kürt Halkının Temsil Hakkı

Post

Ege’nin İki Yakasının Tek Çözümü: Göndereceğiz

Post

Ekonomik Kriz Yayılırken Savaşlar da Yayılacaktır

Post

Seçime Bir Adım Kala Sosyal Konut Projesi

Post

Emek ve Özgürlük İttifakı yola çıkıyor!

Post

Emek ve Özgürlük İttifakı program çerçevesi açıklandı

Post

Emek ve Özgürlük İttifakı yol haritasını binlerin katıldığı halk buluşmasında açıkladı

Post

İtalya’da Seçimler Neyi İşaret Ediyor?

Post

Başörtüsü, Özgürlükler ve Devrimci Siyaset

Post

Savaşsız Bir Dünya İçin Emekçilerin İktidarı Gerek

Post

Madenlerde Tek Çare Kamulaştırma

Post

Sansür Yasasını Yenebiliriz

Post

Yeni Gezi Direnişleri için Mücadele Arkadaşlarımızı Savunacağız

Post

İşçi Emekçi Mitingiyle İşçi Hareketinde Bir Adım Daha

Post

Seçim Ekonomisi Pansumansa İşçi Emekçi Hükümeti Tek Çözüm Olabilir

Post

Rejim Özgürlüklerimizi Söküp Alacak Güçte mi?

Post

İnşaat-Sen Sendikaların Yüz Akı, Yaşasın İşçilerin Kayı İnşaat Zaferi

Post

EHP Gençliği 6 Kasım'da Gençlik Konferansı'na çağırıyor

Post

EHP Gençliği Konferans'ta Buluştu: Gelecek Sosyalizm Olacak!

Post

“Helalleşme” Kavramının Düşündürttükleri

Post

EHP'den Adaylık Değerlendirmesi: Aday Çıkması Doğal

Post

Emek ve Özgürlük İttifakı “Birlikte Değiştirelim” demek için İstanbul’da buluşuyor!

Post

EHP'den Erdoğan'a: Seni Göndereceğiz!

Post

On binler Kartal'da buluştu: Emek ve Özgürlük İttifakı seçim startını verdi

Post

Trendyol Çalışanları Direniyor

Post

Şahsım Devlet Olursa - I

Post

Şahsım Devlet Olursa - II

Post

Şahsım Devlet Olursa - III

Post

Şahsım Devlet Olursa - IV

Post

Şahsım Devlet Olursa - V

Post

Emek ve Özgürlük İttifakı: Tarihsel sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz, cumhurbaşkanı adayı çıkarmıyoruz

Post

EHP Deprem Politikaları Raporu: Yıkılmayan Kentleri İnşa Edeceğiz

Post

Yeşil Sol Parti Adayı Öztürk’ten Soylu’ya: HDP’yi Kapatmak İçin Hiç Heyecanlanma

Post

Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Adayı ve EHP Genel Başkanı Hakan Öztürk, Diyarbakır’daydı

Post

Emekçi Hareket Partisi (EHP) Genel Başkanı ve Yeşil Sol Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Hakan Öztürk, bugün Siirt’teydi.

Post

Emekçi Hareket Partisi (EHP) Genel Başkanı ve Yeşil Sol Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Hakan Öztürk, Şırnak’ta yapılan iki Yeşil Sol Parti seçim bürosu açılışına katıldı.

Post

Yeşil Sol Parti Adayı Hakan Öztürk, altı maddede hedeflerini anlattı: Bu iktidardan bir beklentimiz yok

Post

Yeşil Sol Parti Adayı Hakan Öztürk öldürülen kadınların aileleriyle buluştu: Kadınların çığlığı o mecliste duyulmalı

Post

Yeşil Sol Parti Adayı Öztürk: O parlamento güçlü olacaksa önce Kürt milletvekilleri konuştuğunda “Kardeş Kürt halkının diliyle konuşuldu” diye kayda geçmelidir

Post

Yeşil Sol Parti Adayı Öztürk: Karanlık rejimi göndermek, Türkiye halklarına muazzam bir özgüven verir

Post

Yeşil Sol Parti İstanbul Adayı Öztürk’ten Diyarbakırda'ki ev baskınlarına tepki: Halk politikalarınızı beğenmezse sizi gönderir, buna alışın

Post

Neo-Feodal Toplumda Hayatta Kalma Rehberi - I

Post

Yeşil Sol Parti Adayı Öztürk: İşçilerin Ürettiği Değer Sermayeden Bağımsız Olmalı

Post

Yeşil Sol Parti Adayı Öztürk: Hem 1 Mayıs’tan hem de seçimlerden başarıyla çıkmalıyız

Post

Yeşil Sol Parti Adayı Hakan Öztürk: 1 Mayıs'ta meydanlarda işçi sınıfının gür sesini yükseltmeliyiz

Post

Yeşil Sol Parti Adayı Hakan Öztürk: Büyük halk toplantılarıyla, halkın sözünü direkt parlamentoya taşıyabiliriz

Post

Yeşil Sol Parti Adayı Hakan Öztürk: İşçi sınıfının bir günlük çalışma süresi 6 saat olmalı

Post

Yeşil Sol Parti Adayı Hakan Öztürk’ten Erdoğan’a: Ağlasan da sızlasan da bu halk seni gönderecek

Post

Kuram Tartışması Önceliklidir

Post

Yasakları Yasakla