Post

Düzenin Ekonomiye Çözümü Yok

1- Elektrik ve doğalgaza yapılan son zamlar, ekonomik krizi gündeme tekrar oturttu. Enerjiye yapılan zamlar yalnızca elektrik ve doğalgaz faturalarını değil, tüm emekçi halkın sepetindeki ürünlerin fiyatlarını bir kat daha arttıracak. Çünkü zamların konut kullanımı dışında, sanayi ve işletmelerde de gerçekleşecek olması enflasyonu etkiliyor.

2- Etkiledi de. TÜİK’in verilerine göre bile enflasyon geçtiğimiz ayda yüzde 80’i aştı. ENAG rakamları ise yüzde 181 oranını işaret ediyor. İktidar, geçen kış yapılan zamları sorun olarak görmüyor, yeni ekonomi planını savunmaya çalışıyordu. Geçen zamanda bu boşa çaba sona erdi, Erdoğan bile sorunları kabul etti. Ancak siyasi iktidar ekonomiye sağlam bir çözüm önermekten hala çok uzak.   

3- Öne sürülen tek argüman, durumun dünya çapındaki bir krizden kaynaklandığı. Dünya çapında da bir sorun olduğu doğru. Ancak dünyadaki durum Türkiye’deki krizin vehametiyle karşılaştırılamaz düzeyde. 

4- Düzen muhalefeti de ekonomideki sorunlara ancak yama yapmayı önerebiliyor. Çünkü bütünüyle patronları karşılarına almaları imkansız. Emekçi halkı yanına, patronları karşısına almayan bir çözüm çözüm olamaz.

5- Burada enflasyonun ne olduğunu hatırlamak çok önemli. Enflasyon sadece fiyat değişimi değildir. Metaların (satılmak amacıyla üretilen mal veya hizmet) fiyatı arttığında bu durum koşulların değişmesi ile geri çevrilebilir. Oysa enflasyon pazardaki tüm fiyatlarda devam eden, sürekli artış baskısıdır.

6- Ufukta bu zamların bir sonu gözükmüyor. Buna karşı mücadele de ancak uzun soluklu bir hedef çerçevesinde gerçekleşebilir. Zamlar, ekonomik krizin temeli olan kapitalizmi, bu düzende bu sorunların çözümü olmadığını anlatmak için; talepleri değil, hedefleri ve çözüm vaatlerini öne sürmek için fırsattır.

7- Biz, zamlara çözümün “Geri alınsın” demekle gelmeyeceğini söylüyoruz. Ekonomik krizi yaratanlara ne yaptıklarını bilmiyorlarmış gibi bir hatırlatma ve ricada bulunmak yersiz. Ekonomik krizin temelli çözümüne yönelik bir hamlenin ilk adımı tüm ekonomiyi bir avuç yandaş patronun çıkarlarına göre yönlendiren iktidarı göndermektir. 

8- Ancak sadece AKP iktidarını göndermekle ekonomik kriz çözülemez. Hemen ardından serbest piyasanın kar odaklı işleyişini geriletecek kamulaştırma politikası izlenmelidir. Bunu tek yapabilecek olan da işçi-emekçi hükümetidir. Yalnızca işçi-emekçi hükümeti, emekçi meclislerinin denetiminde yapacağı kamulaştırmalarla, enflasyon karşısında ücretlere her ay zam hedefiyle gerçek çözümü getirebilir. 

İlgili Yazılar

Post

EHP'den Erdoğan'a: Seni Göndereceğiz!

Post

Trendyol Çalışanları Direniyor

Post

On binler Kartal'da buluştu: Emek ve Özgürlük İttifakı seçim startını verdi

Post

Emek ve Özgürlük İttifakı “Birlikte Değiştirelim” demek için İstanbul’da buluşuyor!

Post

EHP'den Adaylık Değerlendirmesi: Aday Çıkması Doğal

Post

“Helalleşme” Kavramının Düşündürttükleri

Post

EHP Gençliği Konferans'ta Buluştu: Gelecek Sosyalizm Olacak!

Post

EHP Gençliği 6 Kasım'da Gençlik Konferansı'na çağırıyor

Post

Rejim Özgürlüklerimizi Söküp Alacak Güçte mi?

Post

Seçim Ekonomisi Pansumansa İşçi Emekçi Hükümeti Tek Çözüm Olabilir

Post

İnşaat-Sen Sendikaların Yüz Akı, Yaşasın İşçilerin Kayı İnşaat Zaferi

Post

Almanya Seçimlerine Yeşil ve Soldan Bir Bakış

Post

Umudumuz Örgütlü Mücadelemizde

Post

Batı’nın Göçmen İkiyüzlülüğü

Post

Ödememek ve Ödeyememek

Post

Al Gözüm Seyreyle

Post

Cevap C Şıkkı

Post

COVID-19 Günlerinde Anti-Kapitalist Siyaset

Post

Salgın Durumu Üzerine

Post

İş, Aş, Barış

Post

‘Zeytinlilerin’ Kazanacağı Günler Yakın

Post

Gotham’ın Delileri Ne Kadar Kahraman?

Post

Yolsuzluk Saray Düzeninin Çimentosudur

Post

Düzenin Ekonomiye Çözümü Yok

Post

Mesele Bakanlık Değil Kürt Halkının Temsil Hakkı

Post

Ege’nin İki Yakasının Tek Çözümü: Göndereceğiz

Post

Ekonomik Kriz Yayılırken Savaşlar da Yayılacaktır

Post

Seçime Bir Adım Kala Sosyal Konut Projesi

Post

Emek ve Özgürlük İttifakı yola çıkıyor!

Post

Emek ve Özgürlük İttifakı program çerçevesi açıklandı

Post

Emek ve Özgürlük İttifakı yol haritasını binlerin katıldığı halk buluşmasında açıkladı

Post

İtalya’da Seçimler Neyi İşaret Ediyor?

Post

Başörtüsü, Özgürlükler ve Devrimci Siyaset

Post

Savaşsız Bir Dünya İçin Emekçilerin İktidarı Gerek

Post

Madenlerde Tek Çare Kamulaştırma

Post

Sansür Yasasını Yenebiliriz

Post

Yeni Gezi Direnişleri için Mücadele Arkadaşlarımızı Savunacağız

Post

İşçi Emekçi Mitingiyle İşçi Hareketinde Bir Adım Daha