Post

Emek ve Özgürlük İttifakı: Tarihsel sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz, cumhurbaşkanı adayı çıkarmıyoruz

Emek ve Özgürlük İttifakı, Ankara’da Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısıyla cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik tutumunu açıkladı. Toplantıya EHP Genel Başkanı Hakan Öztürk, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü İbrahim Akın, Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenleri EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, SMF Sözcüsü Barış Kayaoğlu, TÖP Sözcüler Kurulu Üyesi Juliana Gözen ile Kürdistani İttifak’tan İnsan ve Özgürlük Partisi Genel Başkanı Mehmet Kamaç ve Kürdistan Demokratik Partisi-Türkiye Genel Başkanı Mehmet Emin Kardaş katıldı. Ortak açıklamayı HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan okudu. Buldan, şunları söyledi:

Uzun süredir bir tartışma yürütüyorduk. Depremden önce adayımızı çıkaracağımızı deklare etmiştik ama değişen şartlar sonrasında ittifaklarımızla ve kurullarımızla yaptığımız tartışmalarda bu kararımızı gözden geçirdik. Bugün kararımızı ve tutumumuzu kamuoyu ile paylaşıyoruz:

Cumhurbaşkanı adayı çıkarmıyoruz

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birine iki aydan az bir zaman kaldı. Ülkenin ve toplumun geleceğini belirleyecek tarihsel bir andan geçiyoruz. Cumhuriyetin ikinci yüzyılının eşiğinde, ülkenin 13. Cumhurbaşkanı seçilecek ve parlamento yeniden oluşturulacak.

AKP iktidarının son 21 yılda uyguladığı ekonomik ve sosyal politikalar hayatın her alanında büyük bir yıkım yaratmış; özgürlükleri kısıtlayan, baskı ve hukuksuzluklara dayalı uygulamalar sınır tanımamıştır. Yaşadığımız çoklu sorunlar, çözümsüzlük ve ağır bunalım her geçen gün derinleşmektedir. AKP-MHP iktidarı, toplumun bugününü çalmıştır ve yarınını da tehdit etmektedir.

Ülkeye bir kâbus gibi çökmüş olan bu siyasi iktidar, her türlü tahakküm pratiklerini uygulayarak tek adam yönetimini ülkenin her bir karışına yaymış durumdadır. “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” Türkiye halklarını nefessiz bırakmaktadır.

Türkiye’nin en temel ihtiyacı halkın egemenliğine dayanan gerçek ve güçlü bir demokrasidir. Evrensel hak ve özgürlüklerin tanındığı ve anayasal güvence altına alındığı, demokratik hukuk ilkelerinin geçerli olduğu, sosyal ve ekonomik hakların yaşam bulduğu bir düzen istiyoruz. Yerel katılım mekanizmalarının işlediği güçlü bir yerel demokrasi olmadan bu hedefe ulaşmak mümkün değildir. 

Ülke ve toplum olarak 15 Mayıs sabahına umutla uyanacağız. Demokratik değişimi gerçekleştirecek güçlerin parlamentoda çoğunluğu kazandığı, Kürt sorununda demokratik ve barışçı bir çözüm için Meclis’in asli bir irade olarak görüldüğü, tüm muhatapların şeffaf bir diyalog ekseninde özgür bir tartışma yürütebildiği, yurttaşların eşit, özgür ve barış içinde bir geleceği kuracağı günler bütün vicdan sahibi insanlarımızın özlem ve talebidir. 

Emek ve Özgürlük İttifakı, emekçilerin ve tüm ezilenlerin taleplerinin sözcüsüdür. Demokratik değişimin gücü ve inşa iradesidir. Halklarımızın haklarının yegane temsilcisi ve teminatıdır. Doğanın talanına karşı mücadelenin adresidir. Gençlerin özgür yaşamının güvencesidir. Türkiye’nin geleceğinin demokrasiyle buluşmasının anahtarıdır.

Emek ve Özgürlük İttifakı olarak kadın özgürlükçü bir yaşamı kuracağız. Kadınların yok sayılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Kadınların yaşamın tüm alanlarında eşit ve özgür olacağı yarınların teminatı biziz. Kadınların, eşit temsiliyet ilkesiyle siyasette özne olmasının en güçlü savunucusuyuz. İttifakımız İstanbul Sözleşmesi’ni tekrar yürürlüğe sokacak ve kadınların tüm kazanımlarını anayasal güvence altına almak için var gücüyle mücadele edecektir. Ve bizler, on yıllardan gelen mücadele birikimi, deneyim ve ferasetimizle Türkiye halklarının demokratik egemenliğinin tesis edildiği günlere kavuşmak için kararlıyız. 

Türkiye’nin demokratikleşmesinin yolu Meclis’te emek, adalet ve barışta ısrar edenlerin, demokratik değişim ve dönüşümü gerçekleştirecek olanların, yani bizlerin önemli bir gücü elde etmesinden geçmektedir. Tek adam sistemi ve restorasyon arasında sıkıştırılmak istenen halkımızın gerçek alternatifi bizleriz.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tek adam yönetimine karşı tarihsel sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Ülkede demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin, toplumsal adaletin gerçekleşmesi için yoksulluğa, yolsuzluğa, talana ve ranta dayalı bir yönetimi sürdürmüş olan bu iktidardan, büyük tahribatın sorumlularından hesap sorma konusunda oldukça kararlıyız. 

Bu nedenlerle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağımızı kamuoyu ile buradan deklere ediyoruz, bu kararı paylaşıyoruz. Halkın çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesinin, kamu yönetiminde adaletin sağlanmasının, toplumsal cinsiyet eşitliğinin, doğaya saygının, gençlere özgür yaşamın, barışçıl bir dış politikanın, tarafsız ve bağımsız bir yargının, özgürleşen kimliklerin ve en önemlisi de bütün bunları içeren demokratik bir anayasanın tesis edileceği bir siyasal iklimi inşa etmek acil hedefimiz ve mücadele sebebimizdir. 

Türkiye’nin çatışmaya değil aklıselim olanı uygulayarak barışmaya; toplumsal ve siyasal sorunlarımıza kalıcı, gerçekçi ve kapsayıcı çözümler üretmeye ihtiyacı var. Toplumu kutuplaştıran, gerginlik çıkaran, iç ve dış düşmanlar yaratarak huzursuzluğu büyüten, milyonlarca yurttaşın taleplerini ve özlemlerini görmezden gelen bir kişinin kazanma şansı olmayacaktır. 

Hep birlikte aydınlık bir geleceğe yürümenin, siyasal demokrasiyi inşa etmenin yolu; birlikte mücadeleyi ve umudu büyütmekten, cesaretle yeni bir yaşam için adımlar atmaktan ve toplumun özlemlerini, ihtiyaçlarını karşılayacak politikaları kararlılıkla savunmaktan ve uygulamaktan geçiyor. İşte bunun için bu kararımızın önemli olduğunu ifade ediyoruz. Herkese sevgilerimizi saygılarımızı yolluyoruz. Hepimize kolay gelsin ve yolumuz açık olsun.

Buldan'ın ardından ittifak bileşeni parti temsilcileri söz alarak şunları söyledi:

EHP Genel Başkanı Hakan Öztürk: Tek adam rejimine son vermek için tek yumruk olmak zorundayız

Metnimizde de ifade edildiği gibi tarihsel bir görevi yerine getiriyoruz. Memleketin ne durumda olduğu ortada. Nasıl anti-demokratik ve halkın baskılandığı, haksızlıkların olduğu bir süreç yaşıyoruz. Herkesin duygusu şu: Buna bir son verilmeli. Bir tek adam rejimi var ve bu tek adam rejimini sona erdirmek için tek yumruk olmanın, tek vücut olmanın kuvvetini yaratmak zorunluluğu içerisindeyiz. Önümüzdeki zamanlarda aydınlık bir Türkiye'yi oluşturabilmek için, özgür bir Türkiye'yi oluşturabilmek için bir iklim ve koşulları yaratmalıyız. O koşulları yaratmak üzere adım atıyoruz. Kendi tutumumuzu açıkladık. Biz bu ülkenin demokrasiye ulaşabilmesi için özgürlüklere ulaşabilmesi için, işçi sınıfının bütün haklarını edinebilmesi için, kadınların özgürleşebilmesi için, hukukun geçerli olabilmesi için, savaşların son bulabilmesi için, Kürt meselesinin çözümü için elimizden geleni yapacağız. Bunları yerine getirebilmek için her süreçte gelişmelerin takipçisi olacağız. Çok net bir mücadele yürüteceğiz. En sonunda bu tek adam rejiminden kurtulacağız. Burada bunun önemli bir adımını attık. Önümüzdeki zamanlarda bunu her yönüyle hayata geçirebilmek için mücadelemizi ortaya koyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Zor bir görevle karşı karşıyayız. Hepimizin yolu açık olsun.

EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz: Erdoğan’a elveda diyeceğiz, yeniden biz yaratacağız

Pervin Başkan deklarasyonu ilan etti. Bu deklarasyonda sadece burada olan partilerin iradesi yok. İttifakımız cumhurbaşkanlığı ve deprem benzeri nedenlerle emek ve meslek örgütleriyle ve milyonlarla fabrikalarda, tarlalarda görüşerek bu iradeyi gösterdi. Bizim için esas olan şey başkanlık koltuğunun yetkilerinin ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin lağvedilmesidir. Güç zehirlenmesi içerisinde değiliz. Tüm Türkiye halklarına, emekçilere, işçilere, kadınlara seferberlik çağrısı yapıyoruz. Tek adamı hep birlikte göndereceğiz. Türkiye’nin yeniden inşasında, yeni bir tarih yazımında Emek ve Özgürlük İttifakı olmadan tarih yazılamaz. 15 Mayıs’ta bunu göstereceğiz. Biz ‘elveda Erdoğan’ derken, gideni göndereceğiz ama geleni de kendimiz inşa edeceğiz. Türkiye’nin geleceğini üçüncü seçenek, halk için demokrasi, demokratik cumhuriyet belirleyecek. Hepimize kolay gelsin. Birlikte başaracağız, halklar başaracak. 

SMF Sözcüsü Barış Kayaoğlu: Aday çıkarmamak ittifakımızın lehinedir

Hepinizin bildiği gibi biz de SMF olarak siyasi bir parti değiliz. Deprem öncesi cumhurbaşkanı adayımızı deklare edeceğimizi belirtmiştik ama gelinen aşamada adayımızı çıkarmayacağımıza karar verdik. Bizler de bu noktada yeni süreçte aday göstermemenin Emek ve Özgürlük İttifakı’nın lehine olacağını düşünüyoruz. Bu çerçevede çalışmalarımızı devam ettireceğiz.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Emek ve Özgürlük İttifakı bu ülkeyi yeniden inşa etme iradesidir

Ben de hepinizi TİP adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Gerek yaptığımız ortak açıklama gerek yoldaşlarımızın vurguları bir çerçeve çiziyor. Biz Emek ve Özgürlük İttifakı’nı Saray rejimine karşı en kararlı mücadeleyi veren kadınların, işçilerin, Türkiye halklarının ittifakı olarak tarif ediyoruz. Tarihsel sorumluluğumuzun farkında olduğumuzu ve buna uygun karar vereceğimizi söylemiştik. Bugün bunu ifade ettik. Emek ve Özgürlük İttifakı bu ülkenin yeniden kuruluşunun en güçlü iradelerinden biridir. Bu açıklama bir irade beyanıdır. Türkiye’ye çağrıdır, tüm yurttaşlara bu mücadeleyi büyütme çağrısıdır. Bütün muhaliflere sorumluluk çağrısıdır. Gün hiçbirimizin kendisini, partisini, ittifakını düşünme günü değildir; gün ülkenin bu karanlıktan kurtulması için elbirliği yapması gereken gündür. Bu irade, ülkenin bu rejimden kurtulması için güçlü bir adımdır. Yeni bir yaşamı yaratmanın kararlılığı ve umuduyla hepinizi selamlıyorum.

TÖP Sözcüler Kurulu Üyesi Juliana Gözen: Esas görevimiz seçimlerden sonra başlayacak

Deklarasyonumuz tutumumuzu ifade etti. Daha çok ittifakımızın sorumluluk yüklendiği bir sürece girdik. 24 Eylül’de Emek ve Özgürlük İttifakı olarak barış için yola çıkmıştık. Bu ülkeyi yeniden inşa etmemiz gerektiğini söyleyerek, bunun için bir mücadele başlattık. Kritik bir süreçteyiz, seçim sürecine girildi. Önemli bir adım atıyoruz. Ülkeyi elinde tutan çetelerden, ülkeyi yağmalayan ekipten bu ülkeyi kurtarmak için önemli bir karar verdik.  Görevimiz bu seçimden sonra esas itibariyle başlayacak. Türkiye’de kadınların, emekçilerin, Kürtlerin yan yana gelebileceği bir mücadeleyi inşa edeceğiz. 14 Mayıs ve sonrasında halkımızla birlikte bu ülkeyi birlikte inşa edeceğiz. 

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: İlan ettiğimiz deklarasyonda Türkiye halklarının emeği ve sözü var

Deklarasyonumuz tutumumuzu tüm açıklığı ile ortaya koyuyor. 14 Mayıs seçimlerinin Türkiye tarihinin en kritik seçimleri olduğu konusunda herkes hemfikir. Bizler tutumumuzun ne olacağını bir buçuk yıl önce açıklamıştık. O günden beri şeffaf politika yürüttük, dürüst bir çizgi izledik. Deprem büyük bir yıkımla karşı karşıya bıraktı hepimizi. Depremin yarattığı bu yıkım doğal bir sonuç değil siyasi bir sorumluluk olarak görülmelidir. Depremle ortaya çıkan tablo ülkenin içinde olduğu büyük toplumsal çöküşün acı bir göstergesi oldu. Daha önce aday çıkarma yaklaşımımızı yeniden değerlendirdik. Bu süreçte ittifak güçlerimizle, bileşen partilerimizle, toplumun demokratik güçleriyle istişarelerde bulunduk. Bugün tutumumuz ortaya çıktı. Burada bugün tüm demokrasi güçlerinin Türkiye ezilenlerinin katkısı ve sözü vardır. Siyasi stratejimiz net; biz bu iktidarı göndereceğiz, bu düzeni değiştireceğiz. Bu bizim Türkiye halklarına karşı tarihi sorumluluğumuz ve demokratik görevimizdir. Demokratik ve özgür bir geleceği kurmak, büyük bir barışı tesis etmek ancak ortak mücadele ile mümkündür. Bizim aday çıkarmama kararımızın altındaki gerekçe budur. Türkiye’de Emek ve Özgürlük İttifakı bu dönüşümün motor gücü olacaktır. Ama en geniş demokratik ittifak ülkeyi yeniden inşa etmek için önemlidir. Emek ve Özgürlük İttifakı bu dönüşümün motor gücü olması için en güçlü şekilde parlamentoda olmalıdır. Hep birlikte başaracağız, hep birlikte kazanacağız. Bu iktidarı göndereceğiz, bu düzeni hep birlikte değiştireceğiz. Yolumuz açık olsun.

 

İlgili Yazılar

Post

Şimşek Programı Çöpe, Patronların “Eller Cebe”

Post

Taksim Mücadelesi ve 1 Mayıs’ın Bütünlüklü Siyaseti

Post

Almanya Seçimlerine Yeşil ve Soldan Bir Bakış

Post

Umudumuz Örgütlü Mücadelemizde

Post

Batı’nın Göçmen İkiyüzlülüğü

Post

Ödememek ve Ödeyememek

Post

Al Gözüm Seyreyle

Post

Cevap C Şıkkı

Post

COVID-19 Günlerinde Anti-Kapitalist Siyaset

Post

Salgın Durumu Üzerine

Post

İş, Aş, Barış

Post

‘Zeytinlilerin’ Kazanacağı Günler Yakın

Post

Gotham’ın Delileri Ne Kadar Kahraman?

Post

Yolsuzluk Saray Düzeninin Çimentosudur

Post

Düzenin Ekonomiye Çözümü Yok

Post

Mesele Bakanlık Değil Kürt Halkının Temsil Hakkı

Post

Ege’nin İki Yakasının Tek Çözümü: Göndereceğiz

Post

Ekonomik Kriz Yayılırken Savaşlar da Yayılacaktır

Post

Seçime Bir Adım Kala Sosyal Konut Projesi

Post

Emek ve Özgürlük İttifakı yola çıkıyor!

Post

Emek ve Özgürlük İttifakı program çerçevesi açıklandı

Post

Emek ve Özgürlük İttifakı yol haritasını binlerin katıldığı halk buluşmasında açıkladı

Post

İtalya’da Seçimler Neyi İşaret Ediyor?

Post

Başörtüsü, Özgürlükler ve Devrimci Siyaset

Post

Savaşsız Bir Dünya İçin Emekçilerin İktidarı Gerek

Post

Madenlerde Tek Çare Kamulaştırma

Post

Sansür Yasasını Yenebiliriz

Post

Yeni Gezi Direnişleri için Mücadele Arkadaşlarımızı Savunacağız

Post

İşçi Emekçi Mitingiyle İşçi Hareketinde Bir Adım Daha

Post

Seçim Ekonomisi Pansumansa İşçi Emekçi Hükümeti Tek Çözüm Olabilir

Post

Rejim Özgürlüklerimizi Söküp Alacak Güçte mi?

Post

İnşaat-Sen Sendikaların Yüz Akı, Yaşasın İşçilerin Kayı İnşaat Zaferi

Post

EHP Gençliği 6 Kasım'da Gençlik Konferansı'na çağırıyor

Post

EHP Gençliği Konferans'ta Buluştu: Gelecek Sosyalizm Olacak!

Post

“Helalleşme” Kavramının Düşündürttükleri

Post

EHP'den Adaylık Değerlendirmesi: Aday Çıkması Doğal

Post

Emek ve Özgürlük İttifakı “Birlikte Değiştirelim” demek için İstanbul’da buluşuyor!

Post

EHP'den Erdoğan'a: Seni Göndereceğiz!

Post

On binler Kartal'da buluştu: Emek ve Özgürlük İttifakı seçim startını verdi

Post

Trendyol Çalışanları Direniyor

Post

Şahsım Devlet Olursa - I

Post

Şahsım Devlet Olursa - II

Post

Şahsım Devlet Olursa - III

Post

Şahsım Devlet Olursa - IV

Post

Şahsım Devlet Olursa - V

Post

Emek ve Özgürlük İttifakı: Tarihsel sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz, cumhurbaşkanı adayı çıkarmıyoruz

Post

EHP Deprem Politikaları Raporu: Yıkılmayan Kentleri İnşa Edeceğiz

Post

Yeşil Sol Parti Adayı Öztürk’ten Soylu’ya: HDP’yi Kapatmak İçin Hiç Heyecanlanma

Post

Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Adayı ve EHP Genel Başkanı Hakan Öztürk, Diyarbakır’daydı

Post

Emekçi Hareket Partisi (EHP) Genel Başkanı ve Yeşil Sol Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Hakan Öztürk, bugün Siirt’teydi.

Post

Emekçi Hareket Partisi (EHP) Genel Başkanı ve Yeşil Sol Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Hakan Öztürk, Şırnak’ta yapılan iki Yeşil Sol Parti seçim bürosu açılışına katıldı.

Post

Yeşil Sol Parti Adayı Hakan Öztürk, altı maddede hedeflerini anlattı: Bu iktidardan bir beklentimiz yok

Post

Yeşil Sol Parti Adayı Hakan Öztürk öldürülen kadınların aileleriyle buluştu: Kadınların çığlığı o mecliste duyulmalı

Post

Yeşil Sol Parti Adayı Öztürk: O parlamento güçlü olacaksa önce Kürt milletvekilleri konuştuğunda “Kardeş Kürt halkının diliyle konuşuldu” diye kayda geçmelidir

Post

Yeşil Sol Parti Adayı Öztürk: Karanlık rejimi göndermek, Türkiye halklarına muazzam bir özgüven verir

Post

Yeşil Sol Parti İstanbul Adayı Öztürk’ten Diyarbakırda'ki ev baskınlarına tepki: Halk politikalarınızı beğenmezse sizi gönderir, buna alışın

Post

Neo-Feodal Toplumda Hayatta Kalma Rehberi - I

Post

Yeşil Sol Parti Adayı Öztürk: İşçilerin Ürettiği Değer Sermayeden Bağımsız Olmalı

Post

Yeşil Sol Parti Adayı Öztürk: Hem 1 Mayıs’tan hem de seçimlerden başarıyla çıkmalıyız

Post

Yeşil Sol Parti Adayı Hakan Öztürk: 1 Mayıs'ta meydanlarda işçi sınıfının gür sesini yükseltmeliyiz

Post

Yeşil Sol Parti Adayı Hakan Öztürk: Büyük halk toplantılarıyla, halkın sözünü direkt parlamentoya taşıyabiliriz

Post

Yeşil Sol Parti Adayı Hakan Öztürk: İşçi sınıfının bir günlük çalışma süresi 6 saat olmalı

Post

Yeşil Sol Parti Adayı Hakan Öztürk’ten Erdoğan’a: Ağlasan da sızlasan da bu halk seni gönderecek

Post

Kuram Tartışması Önceliklidir

Post

Yasakları Yasakla